Giải quyết tranh luận

Nếu một ai đó đang giận bạn, bạn phải làm sao?

Khi một ai đó đang giạn bạn, thì tất cả những gì bạn nói, hành động của bạn lúc đó đều trở nên vô nghĩa, và thật khó chịu với họ, vậy nên tốt nhất bạn không nên làm gì cả, im lặng lúc này được coi là vàng, hãy để cho họ một khoảng thời gian đủ lớn để họ suy nghĩ, để họ suy xét lại vấn đề đó, hãy cho họ một chút bình yên, rồi họ sẽ thấy ra vấn đề, vì khi nóng nảy, đầu óc của chúng ta chẵng thể nghĩ gì đúng đắng được, sau đó tiếp cận từ từ người đó, rồi chia sẽ những suy nghĩ của bạn, hãy cùng nhau tìm ra những điểm chung, điểm thú vị mà cả 2 cùng có, rồi từ đó triển khai câu vấn đề để đi đến thống nhất chung.

Bạn cũng không nên quên một lời xin lỗi dù đúng hay sai, bởi lời xin lỗi nói rằng bạn tôn trong mối quan hệ đó, bạn mong muốn mối quan hệ giữa 2 người chứ không phải là bạn có lỗi.

Còn trường hợp nếu lỗi là phía bạn, có lẽ bạn nên cho mình 30 phút tĩnh lặng, suy xét và đặt vai mình vào vị trí của họ, bạn sẽ thấy được cảm nhận của người đó. Nếu thấu hiểu thì nên chủ động nói lời xin lỗi và đàm phàn với đối phương để cả hai cùng thấy thoải mái và gắn kết lại mối quan hệ.😁😁😁

Best love.💑💑💑

Giải quyết tranh luận

Nếu một ai đó đang giận bạn, bạn phải làm sao?

Khi một ai đó đang giạn bạn, thì tất cả những gì bạn nói, hành động của bạn lúc đó đều trở nên vô nghĩa, và thật khó chịu với họ, vậy nên tốt nhất bạn không nên làm gì cả, im lặng lúc này được coi là vàng, hãy để cho họ một khoảng thời gian đủ lớn để họ suy nghĩ, để họ suy xét lại vấn đề đó, hãy cho họ một chút bình yên, rồi họ sẽ thấy ra vấn đề, vì khi nóng nảy, đầu óc của chúng ta chẵng thể nghĩ gì đúng đắng được, sau đó tiếp cận từ từ người đó, rồi chia sẽ những suy nghĩ của bạn, hãy cùng nhau tìm ra những điểm chung, điểm thú vị mà cả 2 cùng có, rồi từ đó triển khai câu vấn đề để đi đến thống nhất chung.

Bạn cũng không nên quên một lời xin lỗi dù đúng hay sai, bởi lời xin lỗi nói rằng bạn tôn trong mối quan hệ đó, bạn mong muốn mối quan hệ giữa 2 người chứ không phải là bạn có lỗi.

Còn trường hợp nếu lỗi là phía bạn, có lẽ bạn nên cho mình 30 phút tĩnh lặng, suy xét và đặt vai mình vào vị trí của họ, bạn sẽ thấy được cảm nhận của người đó. Nếu thấu hiểu thì nên chủ động nói lời xin lỗi và đàm phàn với đối phương để cả hai cùng thấy thoải mái và gắn kết lại mối quan hệ.😁😁😁

Best love.💑💑💑